Preoţii slujitoriProtopop Iconom Stavrofor IOAN CERBU

A văzut lumina zilei la data de 11 decembrie 1954 în comuna Coştei, judeţul Timiş , din părinţii Ioan şi Ana Cerbu. A absolvit pe rând : Şcoala generală clasele I - VIII în Coştei (1961 - 1969 ), Seminarul Teologic din Caransebeş (1971 - 1976 ) apoi Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu ( 1977 – 1981) obţinând titlul de licenţiat în teologie - sesiunea iunie 1981, cu lucrarea Monografia parohiilor Coştei, Sîlha, Păru şi Hezeriş, sub coordonarea preotului prof. dr. Mircea Păcurariu. În perioada septembrie 1976 - iunie 1977 a satisfăcut stagiul militar cu termen redus în oraşul Bistriţa, jud. Bistriţa — Năsăud.

A fost hirotonit diacon şi apoi preot, cu data de 1 iulie 1982, pe seama parohiei Cliciova din protopopiatul Făget, unde şi-a desfăşurat activitatea pastoral -misionară şi gospodărească până în anul 1989. Începând cu 1 iunie 1989 a fost transferat la cerere în parohia Coştei ( satul natal) din Protopopiatul Lugoj. A urmat în termenele stabilite cursurile pentru obţinerea gradului de definitivat ( Sibiu 1987 ) şi a celui de promovare ( Caransebeş - 1993), obţinând media 9,71 şi respectiv 9,66.

Realizările au fost multiple în parohia Coştei, pe plan administrativ- bisericesc, economic şi cultural, toate culminând cu finalizarea lucrărilor capitale atât la biserică cât şi la casa parohială în anul 1998, dată la care s-au aniversat 100 de ani de la construirea bisericii, aşezându-se pentru prima data Sfintele moaşte în Prestolul Sfântului Altar în cadrul unei liturghii arhiereşti oficiată de ÎPSS Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului. Cu acest prilej a primit cea mai înaltă distincţie preoţească, aceea de iconom stavrofor.

Începând cu data de 1 martie 2000 a fost numit în funcţia de Protopop Ortodox al Lugojului de către ÎPSS Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului. Pe parcursul celor şapte ani de activitate ca şi conducător al Oficiului protopopesc Lugoj, a căutat să-şi îndeplinească misiunea încredinţată cu seriozitate , conştiinciozitate şi cu dreptate.

Ca şi conducător de Oficiu Parohial, la Parohia Ortodoxă Română, „Adormirea Maicii Domnului”, a reuşit pe parcursul câtorva ani, cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, ca împreună cu Consiliul Parohial să realizeze prelungirea pronaosului bisericii cu hramul „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”, aflat în Cimitirul ortodox din strada Făgetului, iar cea mai mare realizare pe plan administrativ-gospodăresc a fost atât iniţiativa cât şi coordonarea lucrării de restaurare a bisericii „Adormirea Maicii Domnului” lucrare încununată cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Paisie Lugojanu, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei. A participat la diferite întruniri şi simpozioane atât pe plan local cât şi internaţional.Preot Iconom Stavrofor BUJOR DAMŞA - pensionar

S-a născut în data de 6 aprilie 1939 în localitatea Bata, judeţul Arad din părinţii Preot Emilian şi Rona. Primele clase elementare le-a urmat în localitatea Bata şi ciclul secundar în localitatea Birchiş, unde tatăl a fost transferat ca preot. Între anii 1955-1960 a continuat pregătirea şcolară la Seminarul teologic din Caransebeş iar în perioada 1960-1964 a frecventat cursurile Institutului Teologic de grad universitar din Sibiu. Este licenţiat în teologie.

După absolvire la data de 1 aprilie 1965 a fost hirotonit preot de către Înalt Preasfinţitul Dr. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului. Între anii 1965-1969 va fi preot în parohia Căpruţa, judeţul Arad. Apoi între anii 1969-1987 va sluji parohia V.V Delamarina, Protopopiatul Lugoj. Iar din anul 1987 până în prezent este preot la Parohia „Adormirea Maicii Domnului”. Părintele Bujor Damşa face parte dintr-o adevărată dinastie de preoţi:
  • Bunicul după mamă- preot - 35 de ani;
  • Bunicul după tată-preot – 45 de ani;
  • Tatăl – preot- 45 de ani;
Ca activitate gospodărească sunt importante de amintit realizările majore pe care le-a avut în parohiile unde a fost preot. Au fost zidite o biserică şi o capelă; au fost pictate 3 biserici. Este căsătorit şi are un băiat şi o fată. În data de 15 august 2007, de hramul bisericii „Adormirea Maicii Domnului” a primit cea mai înaltă distincţie, aceea de iconom-stavrofor.Preot Profesor Doctor VASILE V. MUNTEAN

S-a născut la 28 septembrie 1949 în localitatea Boldur, judeţul Timiş ca al doilea copil al Anei şi al lui Vasile Muntean. A urmat şcoala generală în comuna natală, iar Seminarul Teologic la Caransebeş. A absolvit apoi Insititutul Teologic Universitar din Bucureşti, secţia istorică, având ca dascăli pe viitorul academician Alexandru Elian, pe părintele profesor Ioan Rămureanu ( IBU); Nicolae Şerbănescu (IBOR); Dumitru Fecioru (Patrologie şi ecumenism); L.Stan (Drept canonic); Dumitru Stăniloaie (Dogmatică).

În 3 octombrie 1985 a susţinut examenul de doctorat cu tema „Organizarea mănăstirilor româneşti în comparaţie cu cele bizantine până la 1600”. Ca preot în municipiul Lugoj s-a străduit să-şi îndeplinească sarcinile pastorale, fiind răsplătit de conducerea Mitropoliei Banatului cu cea mai înaltă distincţie, aceea de iconom-stavrofor. A organizat totodată din anul 1974 un muzeu ecleziastic – apreciat de români şi de străini – pe care l-a îmbogăţit mereu. Acesta cuprinde piese de patrimoniu naţional. Recent a fost introdus în „Museums of the world” ediţia a 13-a.

Din anul 1993, când s-a înfiinţat Facultatea de Teologie din Timişoara, a fost solicitat să predea disciplinele istorice, anume Istoria Bisericească Universală şi Bizantinologie (ca şi cadru asociat). A publicat în jur de 10 volume şi numeroase studii, articole şi recenzii.Preot Iconom NICOLAE BORDUZ

S-a născut la data de 7 decembrie 1973, în localitatea Lugoj din părinţii Nicolae şi Victoria. În anul 1974, părinţii şi-au stabilit domiciliul în satul Honorici, comuna V.V. Delamarina, judeţul Timiş, loc în care şi-a petrecut copilăria, absolvind şi şcoala generală cu clasele I-IV. Apoi a absolvit clasele V-VIII din cadrul Şcolii generale Nr.1 din Lugoj, după care a urmat clasele IX-X la liceul „Coriolan Brediceanu” din Lugoj iar clasele XI-XII la Liceul teoretic „Iulia Haşdeu” din Lugoj, obţinând diploma de bacalaureat în anul 1992.

În toamna aceluiaşi an s-a înscris la examenul de admitere al Facultatăţii de Teologie din cadrul Universităţii Bucureşti în urmă căruia a fost declarat admis. În anul 1996 a absolvit cursurile Facultăţii de Teologie – Bucureşti, obţinând titlul de licenţiat în teologie- sesiune iunie 1996 cu lucrarea de licenţă „Concepţia eshatologică în Tradiţia religioasă a Egiptului antic” la catedra de Istoria Religiilor sub coordonarea Prof. Dr. Remus Rus.

În toamna aceluiaşi an a fost încadrat ca şi profesor de religie la şcoala generală Nr. 197 din Bucureşti. În toamna anului 1997 a fost încadrat ca profesor de religie la Liceul Teoretic „Iulia Haşdeu” din Lugoj. În acelaşi an a păşit la Sfânta Taină a cununiei cu tânăra Elena Cornelia Liţă din Bucureşti. În anul 1998 a fost hirotonit preot pe seama parohiei Hezeriş, Protopopiatul Lugoj, începând cu data de 1 mai. A urmat în termenele stabilite cursurile de definitivat (Caransebeş – 2001) şi a celui de promovare (Timişoara – 2005) obţinând mediile 9,66 respectiv 9,50.

Începând cu data de 1 februarie 2000 a fost încadrat ca secretar la Oficiul Protopopesc Lugoj, unde funcţionează şi în prezent. În anul 2003 s-a prezentat la concursul pentru ocuparea postului de preot la parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Lugoj, fiind transferat pe acest post începând cu data de 1 iulie 2003. În anul 2006 a fost ales ca membru în Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Timişoarei în cadrul căreia deţine funcţia de preşedinte al Comisiei de Organizare şi Validare. De sărbătoarea Crăciunului anului 2006 a fost hirotesit întru iconom în biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Lugoj.